ORDINÆR GRUPPETRENING KR. 499,- I MND.

Du kan benytte deg av alle gruppetimene på timeplanen, bortsett fra PT i Gruppe, Senior og Barsel

 

ORDINÆR GRUPPTRENING MED EGENTRENING 549,- I MND.

Du kan benytte deg av alle gruppetimene på timeplanen, bortsett fra PT i Gruppe, Senior og Barsel


Ved egentrening må salen forhåndbookes via Marien Cornell og salen kan kun brukes når det ikke kjøres PT eller andre gruppetimer

Aldersgrense: 20 år

*Egentrening skjer på eget ansvar og medlem er pliktig til å signere avtale for egentrening.

ORDINÆR GRUPPETRENING KOMBINERT MED PT I GRUPPE / PT

Kr. 249,- i mnd. for tilgang til èn ekstra økt
Kr. 299,- i mnd. for tilgang til to eller flere økter

Dersom du allerede trener minst èn trening i uken med Personlig Trening (gruppe, duo eller èn til èn) får du gruppetreningsmedlemskap til rabatert pris. 

FAKTURERING AV MEDLEMSKAP

*Administrasjonsgebyr kr. 199,- tilkommer ved  kjøp av nytt medlemskap. 

Ved innmelding betaler man for administrasjonsgebyr, resterende dager av måneden man er i, pluss resterende tid frem til neste kvartalsfaktura skal ut. Deretter kommer kvartalsvise fakturaer forskuddsvis.

Du binder deg til medlemskapet det kvartalet du er i/ har betalt for, om ikke annet er avtalt på forhånd. 

Oppsigelse for kommende kvartal må foreligge skriftlig innen den 10. i siste måned i inneværende kvartal.